Državna granica

Dužina državne granice na području PU Krapinsko-zagorske, prema podacima Državne geodetske uprave iznosi 100,9 km. Državnu granicu na našem području sa R. Slovenijom čini prirodni tok rijeke Sutle dužine 88,86 km ili 88,06 posto, Maceljsko Gorje - dužine 10,16 km ili 10,06 posto i potok Lipnica - dužine 1,9 km ili 1,88 posto.

Poslove granične policije obavljaju Postaja granične policije Macelj, Policijska postaja Krapina, Policijska postaja Pregrada i Policijska postaja Klanjec.
 
Dužina državne granice po policijskim postajama:
               
-PP Krapina: 18,36 km - 18 posto
-PP Pregrada: 30,40 km - 30 posto
-PP Klanjec:   52,16 km - 52 posto
 
GRANIČNI PRIJELAZI PU KRAPINSKO-ZAGORSKE

Uredbom Vlade RH o graničnim prijelazima (NN br. 79/2013., od 27.06.2013. godine) na području PU KZ određeni su granični prijelazi sa Republikom Slovenijom, i to:
 

PGP Macelj
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu - Macelj (telefon 049/225 331),
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu - Lupinjak (telefon 049/374 296),
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu - Đurmanec (ponovo otvoren od 14. prosinca 2014. godine, telefon 049/659 200),
 • Stalni  granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu - Hum na Sutli (telefon 049/225 298),
 • Stalni granični prijelaz za pogranični promet - Mali Tabor (telefon 049/301 745),
 • Stalni granični prijelaz za pogranični promet - Klenovec Humski, nije otvoren, prema SOPS-u između RH i R. Slovenije, funkcionira kao Prijelazno mjesto.
   
PP Klanjec
 
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu -  Razvor (telefon 049/225 294),
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu - Mihanović Dol (telefon 049/225 238),
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu  - Miljana (telefon 049/225 299),
 • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu - Kumrovec (nije u funkciji od 24.05.1998. godine, nema prometa sa R. Slovenijom),
 • Stalni granični prijelaz za pogranični promet - Gornji Čemehovec ,
 • Stalni granični prijelaz za pogranični promet  - Draše,
 • Stalni granični prijelaz za pogranični promet  - Plavić,
 • Stalni granični prijelaz za pogranični promet  - Luke Poljanske.