Služba za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.
 

Radom Službe rukovodi voditelj/ca.
 

DRŽAVNA GRANICA

Dužina državne granice na području PU Krapinsko-zagorske, prema podacima Državne geodetske uprave iznosi 102,6 km. Državnu granicu na našem području sa R. Slovenijom čini prirodni tok rijeke Sutle dužine 88,86 km ili 86,61%, Maceljsko Gorje - dužine 11,84 km ili 11,54% i potok Lipnica - dužine 1,9 km ili 1,85%.

 

Dogovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole, potpisanim 12. lipnja 2013. godine, od 01.07.2013. godine, na području PU krapinsko-zagorske uvedene su "One stop control" na svim graničnim prijelazima, osim na Stalnom graničnom prijelazu za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu – Macelj i  Stalnom graničnom prijelazu za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu – Đurmanec.