Akcija 24 - satni nadzor brzine

Slika /Novi direktorij/brzina2[1].jpg

Pozivamo građane da se uključe u provedbu akcije na način da nam predlože lokacije za vršenje nadzora brzine kretanja vozila, odnosno da predlože mjesta na kojima bi tijekom akcije policijski službenici trebali vršiti nadzor brzine kretanja vozila.

U cilju smanjenja prometnih nesreća uslijed nepropisne brzine kretanja vozila, od ponoći 21. travnja 2021. godine provest će se kontinuirani 24-satni nadzor brzine kretanja vozila temeljem Plana organizacije TISPOL- mreže prometnih policija država Europe na području cijele Republike Hrvatske, pa tako i na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava krapinsko-zagorska.
Akcija će se provesti na velikom broju lokacija, u naseljenim mjestima, izvan naselja i na autocestama. Svaka policijska uprava će odabrati one najpogodnije, od predloženih lokacija za vršenje nadzora. Koristit će se svi raspoloživi uređaji, a u provedbu će biti uključen maksimalno mogući broj policijskih službenika. Zbog obuhvaćanja što većeg broja, lokacije nadzora mijenjat će se svaka dva do tri sata.
Pozivamo građane da se uključe u provedbu akcije na način da nam predlože lokacije za vršenje nadzora brzine kretanja vozila, odnosno da predlože mjesta na kojima bi tijekom akcije policijski službenici trebali vršiti nadzor brzine kretanja vozila. Predložene lokacije trebale bi biti one za koje se smatra da na njima vozači ne poštuju ograničenja brzine kretanja vozila.
  • Sve zainteresirane građane molimo da nam u razdoblju od 08.04. do 18.04.2021. godine dostave prijedloge za mjesta na kojima bi trebalo vršiti nadzor brzine kretanja vozila na e-mail adresu: krapinsko-zagorska@policija.hr


Stranica