Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta

Slika /PU_KZ/Vijesti 2019/A-COVID 19.jpg

Apeliramo na građane da se pridržavaju svih odluka i uputa Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.  

                                 O D L U K A
 
o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

 
I.
S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.
 
II.
Zabrana iz točke I. ove odluke ne odnosi se na:
a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanja javnosti,
d. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,
f. putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprečavanju širenja bolesti COVID-19.

 III.
 Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštivati slijedeće mjere:
  • socijalna distanciranja,
  • ne zadržavanje na javnim prostorima,
  • posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. ove Odluke. 
Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju
  • za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi,
  • na okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
  • za okolnosti iz točke II.e nadležni stožeri civilne zaštite. 

IV.
 Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.
 
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Narodnim novinama“.
 
KLASA: 810-06/20-01/7
URBROJ:511-01-300-20-14
Zagreb, 23. ožujka 2020.

 

Stranica