Poziv građanima da predlože lokacije za 24-satni pojačani nadzor brzine kretanja vozila

Slika /Novi direktorij/2024 godina/Brzinqa-nova foto MUP.jpg

Prijedloge možete dostaviti elektroničkim putem na e-mail adresu policijske uprave: krapinsko-zagorska@policija.hr 

Foto: Ilustracija
 
Pozivamo građane da se uključe u provedbu akcije na način da nam predlože lokacije, odnosno mjesta na kojima bi tijekom akcije policijski službenici trebali obavljati nadzor brzine kretanja vozila.
 
Nadzor se provodi u cilju smanjenja prometnih nesreća, a predložene lokacije trebale bi biti one za koje se smatra da na njima vozači ne poštuju ograničenja brzine kretanja vozila.
 
Akcija se provodi na području država članica Europske unije, a temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti za 2024. godinu, od ponoći 19. travnja 2024. godine policijski službenici provest će 24-satni pojačani nadzor brzine kretanja vozila.
 
Sve zainteresirane građane molimo da nam u razdoblju od 02.04. do 12.04.2024. godine dostave prijedloge za mjesta na kojima bi trebalo obavljati nadzor brzine kretanja vozila na e-mail adresu Policijske uprave krapinsko-zagorske: krapinsko-zagorska@policija.hr
 
Za provođenje nadzora odrediti će se veći broj promjenjivih lokacija na kojima će se rasporediti policijski službenici koristeći sve raspoložive uređaje za nadzor brzine., a svi pristigli prijedlozi građana će se analizirati, nakon čega će biti izabrane lokacije pogodne za 24-satnu akciju nadzora brzine kretanja vozila.

 

Stranica