Sudjelovanje na Međužupanijskom vijeću stručnih suradnika pedagoga u srednjim školama Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije

  • Slika /Novi direktorij/Slike preventivnih aktivnosti i PDF/STRUČNI SKUP 1.jpg
  • Slika
Foto: ilustracija

Srednja škola Krapina 29. veljače 2024.godine organizirala je Međužupanijsko vijeće stručnih suradnika pedagoga u srednjim školama Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije.
Na poziv organizatora na Međužupanijskom vijeću sudjelovala je i Policijska uprava krapinsko-zagorska izlaganjem Andreje Jurić, policijske službenice za prevenciju na temu Suradnja škole i policije u zaštiti prava i interesa djece.
Tijekom izlaganja predstavljene su mnogobrojne preventivne aktivnosti koje Policijska uprava krapinsko-zagorske provodi u srednjim školama ne samo učenicima nego i njihovim roditeljima kao i zaposlenicima koji rade u odgojno-obrazovnim institucijama, samostalno ili/I u suradnji sa drugim institucijama ili organizacijama civilnog društva.
 
Ujedno je u izlaganju predstavljena i važnost rada Međuresorne suradnje i koordinacije u području sprečavanja nasilja i drugih ugrožavajućih ponašanja koje su uspostavljene i djeluju na području svake policijske postaje u cilju prevencije i rješavanja rizičnih i kriznih situacija umrežavanjem stručnih osoba na lokalnoj razini.
 
Jedna od tema izlaganja bilo je definiranje situacija kada stručni suradnici pedagozi imaju obvezu prijavljivanja rizičnih situacija i događaja nadležnim policijskim postajama.
Na kraju druženja policijske službenice i stručnih suradnika pedagoga bila je prilika za međusobnu razmjenu iskustava i diskusiju oko teme izlaganja.

Stranica