Natječaji

9.8. 2023.

ODLUKA

o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu krapinsko-zagorsku12.6.2023.

Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu krapinsko-zagorsku


9.12. 2022. 

Poziv na testiranje za prijam u državnu službu

 

 

23.11.2022.


Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 

Policijska uprava krapinsko-zagorska objavljuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu krapinsko-zagorsku, Policijsku postaju Krapina s ispostavom Pregrada na radno mjesto VIŠI UPRAVNI REFERENT.
 

Tekst javnog natječaja, opis poslova radnog mjesta, pravne izvore te podatke o plaći možete preuzeti OVDJE.
 

Obrazac prijave na natječaj možete preuzeti OVDJE.
25.5.2022.

Javni natječaj  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu krapinsko-zagorsku

Obrazac prijave na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Prilog javnom natječaju1.2. 2022.                 

Komisija za provedbu natječaja, objavljenog u Narodnim novinama dana 12.1.2022. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu krapinsko-zagorsku
 
o b j a v l j u j e
 

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu krapinsko-zagorsku, na radno mjesto:
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
Odjel materijalno financijskih poslova
EKONOM – NABAVLJAČ NAMIRNICA  - 1 izvršitelj
 
koje će se održati  u četvrtak 17.2.2022. godine u 8:00 sati u Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj, u Zaboku, Matije Gupca 53.
 
Kandidati/kinje  koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja (navedeni prema inicijalima prezimena i imena, uz naznaku mjesta prebivališta):

 1. K. D., Škarićevo

 2. G. K., Krapina

 3. I. V., Hum Zabočki

 4. F. I., Jelenjak

 5. J. T., Đurmanec

 6. V. Š., Delkovec

 7. H. V., Mirkovec

 8. P. M., Kumrovec

 9. Č. N., Krapina

 10. M. R., Gornja Šemnica

 11. P. A., Zlatar Bistrica.

 
Podnositelji/ce nepravodobnih ili nepotpunih prijava, odnosno koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj, te im je dana 1.2.2022.  godine putem e-pošte na poznate e-mail adrese dostavljena obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom prijavljenim na natječaj.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon, na broj 049/225-008 u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.
 
 
PRAVILA TESTIRANJA I INTERVJUA 
 
1. Po  dolasku   na   testiranje   od   kandidata/kinja  će  biti  zatraženo  predočavanje  odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu pozvane na natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
2. Sukladno Uredbi, testiranje se sastoji od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/knjima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako ostvare najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
3. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
koristiti se literaturom odnosno bilješkama,
koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja,
 
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
4. Sukladno čl. 14 Uredbe na razgovor (intervju) pozvat će se 10 kandidata/kinja koji su ostvarili najviše bodova na testiranju
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad  u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
Razgovor (intervju) će se obaviti istog dana kao i testiranje, u četvrtak 17. veljače 2022. godine, neposredno nakon testiranja.


 12.1.2022.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Policijska uprava krapinsko-zagorska objavljuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu krapinsko-zagorsku.
 
Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj  5/2022 od 12. siječnja 2022. godine
 
Tekst javnog natječaja možete pročitati OVDJE.

Opis poslova radnih mjesta iz javnog natječaja i pravne izvore za pripremanje kandidata za testiranje možete pročitati OVDJE.

Obrazac za prijavu na javni natječaj možete preuzeti OVDJE.

 

14.4.2021.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu krapinsko-zagorsku

Tekst javnog natječaja možete pročitati ovdje.
Opis poslova radnih mjesta iz javnog natječaja i pravne izvore za pripremanje kandidata za testiranje možete pročitati ovdje.
Obrazac za prijavu na javni natječaj

 

16.3.2021. 

JAVNI NATJEČAJ-za davanje u zakup poslovnog prostora


15.3.2021.

Natječaj za zanimanje policajac/policajka u 2021./2022. godini


 

17.12.2019.

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme. Prijava za oglas.


12.6.2019.

Poziv na razgovor za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, objavljenog dana 17.05.2019.


17.5.2019.

Oglas za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme u Policijsku upravu krapinsko-zagorsku