Psihološka pomoć građanima

Slika /PU_KZ/Vijesti 2019/A-COVID 19.jpg

Uspostavljena telefonska linija za pružanje psihološke potpore građanima Krapinsko-zagorske županije

Svjesni iznimnog napora zdravstvenog sustava i ostalih institucija u sprječavanju širenja epidemije koronavirusa i ublažavanju njenih posljedica te činjenice kako je u novonastaloj situaciji iznimno važna i zaštita mentalnog zdravlja građana, Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije u suradnji s Hrvatskom psihološkom komorom i Hrvatskim psihološkim društvom uspostavilo telefonsku liniju za pružanje psihološke potpore građanima Krapinsko-zagorske županije u aktualnoj situaciji epidemije koronavirusa.

Psihološku pomoć građani mogu zatražiti 24 sata dnevno na broj:
091 576 3024

Na telefonu će građanima biti dostupne psihologinje i psiholozi iz Društva psihologa Krapinsko-zagorske županije.

 

Stranica