Poziv na testiranje

Slika /Novi direktorij/Nove slike-MUP/RH MUP novi logo.jpg
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA
Povjerenstvo za odabir kandidata za radna mjesta
rukovodećih policijskih službenika u Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj
 
objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
 
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, objavljenog na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana  31. ožujka 2022. godine, za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika/ce u Ministarstvu unutarnjih poslova, na radno mjesto
 
načelnika/ce policijske postaje
 
 
1. POLICIJSKA POSTAJA KRAPINA S POLICIJSKOM ISPOSTAVOM PREGRADA
2. POLICIJSKA POSTAJA ZLATAR BISTRICA
 
 
koje će se održati dana 28. travnja 2022. godine (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u prostorijama Policijske uprave krapinsko-zagorske, Zabok, Matije Gupca 53.  
 
Svi prijavljeni kandidati udovoljavaju uvjetima iz internog oglasa, te će o terminu testiranja biti obaviješteni i osobno, telefonom.
 
 
PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
 
1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.       
            Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
2.         Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na testiranju ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
            Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju ne smatraju se više kandidatima/kinjama u postupku.
 
3.        Povjerenstvo će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju održati razgovor (intervju) 28. travnja 2022. god., isti dan, odmah nakon testiranja, o čemu će kandidati/kinje biti obaviješteni/e.  
           
            Povjerenstvo kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
            Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat/kinje zadovoljio/la na intervjuu ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
 
 
Povjerenstvo za provedbu internog oglasa