Kontakt policajci Policijske postaje Donja Stubica

I. kontakt područje Donja Stubica

Kontakt-policajac - Ivan Tkalčević - Vdović
Telefon: 049/201 539
Mobitel:


obuhvaća Trg Matije Gupca, Topličku cestu (do željezničke pruge), Golubovečku ulicu (do benzinske INA), ulicu Marčinkovo, Katarine Patačić, Dubrovačku cestu do kbr. 36, Obrtničku do kbr. 19, Podgorsku cestu do križanja s Novom ulicom, Novu ulicu do križanja sa Grobljanskom, Grobljansku, Starogradsku, Pustodol do kbr. 29g, Park Maksimilijana Vrhovca, Kolodvorsku ulicu do naselja Vukšinec, ulicu Ivana Znike, Josefine Oršić, Ivana Peštaja i Matenačku ulicu do potoka Toplica.

II. kontakt područje Oroslavje

Kontakt-policajac - Ivan Pavlina
Telefon: 049/201 539
Mobitel:

obuhvaća Oro trg, Park obitelji Prpić, Park Vranicani, Zagrebačku ulicu (do križanja sa Šuškovom), Šuškovu ulicu, Zelengajsku ulicu (do groblja), ulicu Stjepana Radića (do groblja), Andrije Gredičaka, Zagorsku, Kralja Tomislava (do križanja sa Selskom), Selsku, Ptičekovu (do križanja sa Selskom), Tvorničku, Matije Gupca, Mirka Račkog, Matice Hrvatske, Antuna Gustava Matoša, Radničku cestu, Oroslavsku ulicu, Gajevu, Antuna Mihanovića, Mokričku, Dragutina Domjanića, Slatinsku i ulicu Milana Prpića.​

III. kontakt područje Marija Bistrica

Kontakt-policajac - Željko Perešin
Telefon: 049/201 539
Mobitel: 091/767 17 46

obuhvaća Trg Pape Ivana Pavla II, ulicu Kralja Tomislava, Šopćev Prolaz, Stubičku cestu do kbr. 65 (Štagar), Gajevu ulicu do groblja, Gornjoseljsku do kbr. 10, ulicu Križnog puta, Kalvarija sa samostanom "Karmel", Zagrebačku ulicu, obilaznicu Podgorje Bistričko, Novu cestu, Kolodvorsku ulicu do trgovine Micak.

IV. kontakt područje Stubičke Toplice

Kontakt-policajac - Damir Novosel
Telefon: 049/201 539
Mobitel: 098/908 50 13

obuhvaća ulicu Viktor Šipek do željezničke postaje, Park M. Gupca, ulicu Žrtava seljačke bune do Gajeve, Topličko naselje, ulicu Zagorskih brigada do Zelengajske, Antuna Mihanovića, Cvijetnu, Mlinarsku do potoka Vidak, Ivana Gundulića, LJ. B. Đalskog do Zagrebačke, Zagrebačku, Strmečku cestu od ulice LJ. B. Đalskog do benzinske postaje.