Kontakt policajci Policijske postaje Zlatar Bistrica

I. kontakt područje Zlatar

Kontakt-policajac: Nema
Telefon:
Mobitel:

obuhvaća trg Slobode, Park Hrv. Mladeži, ulice Riječku, Braće Radić, S. S. Kranjčevića, Krste Hegedušića, Anke Horvat, Ivana Gorana Kovačića, Bana Ivana Mažuranića, Hrvatskih branitelja, Varaždinsku, Eugena Kumičića, Večeslava Holjevca, Antuna Mihanovića, Ante Kovačića, Vrhovčak, Zagorsku, Šipronsku, Marinečki Gaj Grade, Matije Gupca, Kaštelsku, Kralja Petra Krešimira IV, Gajevu, A. G. Matoša, Vladimira Nazora, F. H. Kiša, Bregovitu, Ladislava Kutnjaka, Sajmišnu, Zagrebačku do kbr. 55, Martinečku do kbr. 70 i Borkovečki put.

II. kontakt područje Konjščina

Kontakt-policajac: Bojan Varga
Telefon: 049/201 839
Mobitel:

obuhvaća mjesto Konjščina sa ulicama - Krapinska cesta, Varaždinska cesta, Bistrička cesta, Voćarska, Ribička, Kolodvorska, Zagrebačka, Zagorska, Ivice Gluhaka, Vukovarska, Dragutina Božića, Rudnička, Matije Gupca, Odvojak Matije Gupca, Pionirska, Kružna i Cvjetna ulica, Jertovec od kbr. 150 do 213, Pešćeno od kbr. 1 do 34 i Donja Konjščina.