Požari na otvorenom prostoru

Slika /PU_KZ/Vijesti 2019/Požar na otovrenom.jpg

Molimo građane na potrebu dodatnog opreza i stalnog nadzora vatre do kraja spaljivanja suhe trave i raslinja u cilju zaštite osoba i imovine.

U petak, 20. ožujka 2020. godine, došlo je do pet požara bez štete na otvorenom, odnosno požara suhe trave i niskog raslinja u Ravnom Brezju, Juranšćini, Vižovlju, Donjem Vinu i Galovcu Začretskom. Požar su ugasili pripadnici DVD Kumrovec, DVD Belec, DVD Veliko Trgovišće, DVD Krapinske Toplice i DVD Sveti Križ Začretje. Nema ozlijeđenih osoba.
Isto tako u subotu 21. ožujka, došlo je do manjeg požara čađe u dimnjaku obiteljske kuće u Klenovcu Humskom koji je također bio bez štete, nema ozlijeđenih osoba. Požar su ugasili pripadnici DVD Klenovec Humski.

Upozoravamo građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama, posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare.
 
Zbog toga apeliramo i pozivamo sve građane da obrate posebnu pozornost prilikom rukovanja vatrom ili lako zapaljivim predmetima i tvarima koji bi mogli izazvati požare s težim posljedicama, te da savjesnim ponašanjem takve posljedice izbjegnu.
 
Takvi se požari zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote. Osim direktne materijalne štete prouzročene požarom, gašenje požara iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava, stoga je nužno upozoriti na odgovorno ponašanje.
Ministarstvo unutarnjih poslova, pa tako i Policijska uprava krapinsko-zagorska, apelira na građane da posebnu pozornost obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj okolini te na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu, kao i da saznanja odmah dojave policiji na broj 192 ili Službi za hitne slučajeve na broj 112.
 
Posebno građane podsjećamo on slijedeće:
- mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od objekata, voćnjaka, vinograda, željezničkih pruga, plinovoda, vodova električne energije da ih plamen ili prelijetanje iskri ne mogu zahvatiti;
- oko mjesta paljenja očistiti sigurnosni pojas u krugu od najmanje tri metra;
- spaljivanju granja, trave i otpadaka moraju biti nazočne punoljetne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, grablje, voda i dr.) Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kada je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijevanjem vodom, smije napustiti to mjesto;
- zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem;
- ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnosnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu udrugu (Dobrovoljno vatrogasno društvo) ili javnu vatrogasnu postrojbu , neposredno ili putem telefona, najmanje tri sata prije spaljivanja.
Napominjemo:
Zakonom o zaštiti od požara (NN broj 92/10) iz 2010. godine propisano je da je svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.
Prema istom Zakonu svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama tog Zakona i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Za ne pridržavanje gore navedenog propisana je novčana kazna za fizičku osobu  u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kazna zatvora do 60 dana ako se radi o namjernom izazivanju požara, odnosno novčana kazna od 2.000,00 do 15.000,00 kuna ako se radi o nehajnom izazivanju požara.
Za pravnu osobu koja propustom izazove požar predviđena je kazna u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kn te novčana kazna u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi.
Isto tako, odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu biti propisane novčane kazne za pravne osobe u iznosu do 10.000,00 kn, za obrtnike do 5.000,00 kn, a za fizičke osobe do 2.000,00 kn.
 
Nemojte paliti vatru na nedozvoljenim mjestima, noću, za vrijeme jakog vjetra, ne ostavljajte vatru bez nadzora, ne uništavajte okoliš jer mala nepažnja može uzrokovati  štetne  posljedice.
 
Samo savjesnim i odgovornim ponašanjem i brigom za okoliš smanjit ćemo mogućnost izbijanja požara s neželjenim ili tragičnim posljedicama.

 

Stranica