Služba kriminalističke policije

  • analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave;
  • utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja;
  • organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima;
  • surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta;
  • obavlja poslove kriminalističke tehnike, kriminalističko-obavještajne analitike, kriminalističkih evidencija, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti;
  • obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć;
  • sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave;
  • sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala;
  • obavlja i druge poslove iz svog područja rada.