Služba zajedničkih i upravnih poslova

 • Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave;
 • obraduje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima;
 • izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave;
 • izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe;
 • obavlja računovodstvene poslove, organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave;
 • razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva;
 • obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba;
 • skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme;
 • razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave;
 • surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava;
 • obavlja poslove prijavništvo, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana, vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, kretanja, boravka i rada stranaca;
 • predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa;
 • obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave;
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

  
Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe zajedničkih i upravnih poslova ustrojavaju se:
 
Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale
Odjel materijalno-financijskih poslova
Odjel za tehniku
Odjel za upravne poslove


Služba djeluje u zgradi Policijske uprave u Zaboku, Ulici Matije Gupca 51, gdje se obavljaju navedeni poslovi za građane s prebivalištem na području grada Zaboka te općina Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće.

Uredovno vrijeme za građane:

ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom 7.30 – 14.30 sati, utorkom 9 - 17 sati


Za građane s prebivalištem izvan navedenoga područja, nadležnost i uredovno vrijeme možete pogledati na: Policijske postaje.


Radom Službe upravlja voditelj/ca.

Dokumenti i linkovi